IDENTYFIKACJA WIZUALNA

Identyfikacja wizualna tworzy powiązanie oferowanego produktu bądź usługi z konkretną firmą. Istotne jest nie tylko to, co dana firma może klientom zaoferować, ale przede wszystkim sposób w jaki to robi. Całościowa Identyfikacja wizualna (Corporate Identity) jest narzędziem służącym budowaniu wizerunku marki na rynku. Stanowi zbiór elementów umożliwiających identyfikację rynkową firmy i wyróżnienie jej na tle konkurencji. Spójny system wizualny jest fundamentalnym elementem całościowej identyfikacji firmy.

LOGO

Dobrze zaprojektowane logo sprawia, że firma wzbudza zaufanie i przyciąga uwagę klientów. Każdą naszą realizację starannie poprzedzamy analizą rynku i konkurencji, dzięki czemu możemy stworzyć produkt, charakterystyczny i komunikujący pewną markę.

KSIĘGA ZNAKU

Księga Znaku to wewnętrzny dokument firmy, który standaryzuje stosowanie logo, jego kolorystykę oraz pokazuje wszelkie warianty jego wykorzystania i odmiany. Jest również spisem reguł i zaleceń, których naruszyć nie można. Podstawową funkcją księgi znaku jest określenie całego, spójnego wizerunku firmy, który raz z nią skojarzony ma za zadanie towarzyszć jej przez długie lata. Zawarte w księdze Corporate Identity wytyczne powinny obejmować komplet materiałów i nośników oznakowujących działania firmy. W przpadku dużych systemów podzielona jest na rozdziały grupujące poszczególne nośniki pod względem ich funkcj i przeznaczenia.

PODSTAWOWE MATERIAŁY IDENTYFIKACYJNE

Projektujemy i wdrażamy wszelkie elementy reprezentacji graficznej marki:

  • DRUKI FIRMOWE – teczeki, listowniki, koperty, wizytówki, itp.
  • AKCYDENSY – druki o charakterze użytkowym (m.in. cenniki, ulotki, katalogi, kalendarze, certyfikaty, etykiety)
  • OZNAKOWANIA firmowych środków transportu, budynków, ubiorów
  • DODATKOWE MATERIAŁY REKLAMOWE I PROMOCYJNE

zobacz przykłady realizacji