KAMPANIE REKLAMOWE

Realizacja kampanii reklamowej polega na tworzeniu efektywnych przekazów reklamowych i lokowaniu ich w odpowiednich mediach. Każdą kampanię należy również nadzorować – na bieżąco sprawdzać, czy działania przebiegają zgodnie z założeniami – poprzez badanie ich skuteczność. Warto również przyglądać się działaniom konkurencji.

W ramach przeprowadzania kampanii reklamowych Agencja Reklamowa Fineheart oferuje:

  • BADANIA STATYSTYCZNE POPRZEDZAJĄCE DZIAŁANIA REKLAMOWE
  • TWORZENIE STRATEGII MARKETINGOWYCH
  • KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ REKLAMOWYCH WRAZ Z RAPORTOWANIEM O ICH PRZEBIEGU

STRATEGIE MARKETINGOWE

Podstawą każdej kampanii reklamowej jest precyzyjnie opracowany plan działań. Kampania, która ma przynieść zamierzony efekt musi mieć na początku jasno określoną grupę docelową do której chcemy dotrzeć z naszym przekazem reklamowym. Sprecyzowanie parametrów demograficznych i preferencji psychologicznych grupy, to początek budowania strategii. Do innych podstawowych załorzeń w przygotowaniu kampanii reklamowej należą: ustalenie wysokości sumy na jej przeprowadzenie, ustalenie planu kampanii reklamowej i określenie nośników z jakich należy korzystać w czasie jej prowadzenia.Fundamentalne znaczenie ma także wybór podstawowej idei reklamowej, która ma stanowić myśl przewodnią całej kampanii reklamowej. Podstawowa idea reklamowa jest wyrażana bądź w postaci sloganu reklamowego, bądź w formie eksponowania określonej cechy charakterystycznej produktu, która odróżnia dany towar od towarów konkurencji.Przygotowując dla naszych klientów kompleksowe rozwiązania strategiczno-wizerunkowe, pokazujemy zarówno interaktywną drogę, którą warto podążyć wraz z narzędziami przyczyniającymi się do osiągnięcia realnych celów i długofalowych korzyści oraz standardową promocję z wykorzystaniem materiałów drukowanych. Wymierne efekty często osiąga się dzieki umiejętnemu połączeniu jednych i drugich.

KAMPANIE SPRZEDAŻOWE

Są ukierunkowane na wyraźny wzrost liczby klientów i zwiększenie realnej sprzedaży.Kampanie sprzedażowe budujemy na podstawie dokładnego sprecyzowania celów, jakie firma chce osiągnąć oraz wnikliwej analizy grup docelowych, do której powinna dotrzeć. Szczegółowo sprawdzamy miejsca, w których Klienci szukają danego produktu, sugerujemy nowe np. blogi, wyszukiwarki internetowe czy porównywarki cen.

KAMPANIE WIZERUNKOWE

Ich celem jest dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców.Kampanie wizerunkowe są jednym z najskuteczniejszych sposobów budowania świadomości marki. Znajomość marki jest częstym czynnikiem decydującym o wyborze danego towaru. Kieryjąc się tą zasadą docieramy z identyfikacją firmową i odpowiednio przedstawioną ofertą do jak najszerszego grona odbiorców, by podejmujący decyzje zakupowe Klient zdecydował się na wybór danego produktu / usługi. Tworzymy kompletne kampanie reklamowe, z naciskiem na budowanie rozpoznawalności marki. Podstawowym medium, które do tego celu wykorzystujemy jest Internet. Opracowywując strategię szukamy niebanalnych, ciekawych i przede wszystkim skutecznych rozwiązań, które wpłyną pozytywnie na wizerunek firmy.

poznaj ofertę działań e-marketingowych

zobacz przykłady realizacji