NAMING I COPYWRITING

Trafne nazywanie rzeczy po imieniu obok komunikatów wizulnych jest podstawowym elementem w procesie tworzenia reklamy. Copywriting to sztuka kreowania treści, które działają na wyobraźnię odbiorcy i skłaniają go do działania. Precyzyjny dobór słów, sugestywne hasła oraz dobrze rozplanowana hierarchia ważności informacji – wszystko to sprawia, że klient wczytuje się w istotę przekazu.

NAZWY FIRM

Nazwa dla firmy  powinna być czytelna, prosta i łatwa do zapamiętania, a przy tym oryginalna. Przede wszystkim musi wyraźnie nawiązywać do filozofii firmy. Przy jej tworzeniu trzeba mieć na uwadze ograniczenia związane z regułami i zasadami języka, wymogami prawa, a także specyfikę kultury danego obszaru geograficznego. Projektujemy nazwy dbając o ich poprawnośi unikalność, również pod kątem dostępności domen internetowych.

NAZWY PRODUKTÓW

Tworzymy nazwy poduktów, które są łatwo-zapamiętywalne, bezpieczne w różnych aspektach ich stosowania oraz mają potencjał bycia efektywnym narzędziem współtworzącym markę. Mamy świadomość, że nazwy produktów, które mają być stosowane w kampaniach reklamowych, muszą być zdecydowanie bardziej perswazyjne oraz silniej powiązane z ofertą niż nazwy firmowe. Projektujemy nazwy dedykowane różnym rynkom i odbiorcom. Tworzymy nazwy pojedynczych produktów jak i nazwy dla całych rodzin asortymentów oraz submarek.

SLOGANY FIRMOWE

Slogan firmowy prezentuje wizję organizacji i jej postawę wobec otoczenia. Wyraża trwałe przesłanie marketingowe firmy – jej motto. Slogan firmowy charakteryzuję się bardzo krótką formą, dzięki czemu możliwe jest prezentowanie go razem z logo firmy na wielu elementach identyfikacji wizualnej. Slogany połączone z elementami symboliki firmy zwiększają siłę komunikacyjną marek korporacych.

HASŁA REKLAMOWE

Dobre hasło reklamowe jest dopasowane do potrzeb grup docelowych, uwzględnia specyfikę konkurencji i plany marki na przyszłość. Hasła projektuje się w taki sposób by odwoływały się do emocji, zwracały uwagę i ułatwiały zapamiętanie przez stosowanie rymów, wieloznaczności, czy dowcipów. Forma  jaka przybiera hasło reklamowe, nie może być zwykłym banałem czy oklepanym frazesem. Nie powinna być pretensjonalna, powodować negatywnych reakcji, ani sarkastycznej krytykii. Mimo skrótowej formy, hasło musi zawierać jasne przesłanie i informować o czymś konkretnym. Nie może sprawiać odbiorcy trudności w przyswojeniu i powtórzeniu.

TEKSTY REKLAMOWE

Piszemy teksty informacyjne, wizerunkowe i reklamowe – potrzebne w firmie na co dzień i na okazje specjalne. Oprwcowujemy:

  • TEKSTY NA STRONY WWW
  • TEKSTY NA ULOTKI, OPAKOWANIA, FOLDERY I KATALOGI
  • TEKSTY DO MAILINGÓW I NEWSLETTERÓW
  • TEKSTY DO MATERIAŁÓW PRASOWYCH I KONFERENCYJNYCH
  • PROWADZENIE BLOGÓW FIRMOWYCH

Ekspercki blog firmowy to jedno z najlepszych narzędzi bezpośredniego kontaktu firmy z potencjalnym klientem. Może zwiększyć ruch na stronie oraz przekonać do oferowanych usług / produktów. Regularne i interesujące wpisy na prowadzonym blogu mogą być silnym narzędziem w budowaniu wizerunku. Pozwalają zaistnieć w świadomości odbiorców, zbudować autoryt firmy w swojej dziedzinie, a co za tym idzie umocnić wiarygodność. Proponujemy różne pakiety prowadzenia bloga firmowego, uzależnione od takich czynników, jak: długość i częstotliwość ukazywania się artykułów, promocja bloga, czy dostępność w odpowiedziach na komentarze. Starannie dobieramy tematy i treści na artykuły, tak by blog spełniał swoje zadanie.