Oppen Expo Global logotyp

Rebranding logotypu spółki Oppen Expo Global – zajmującej się doradztwem, badaniami rynku i poszukiwaniem partnerów handlowych na rynkach zagranicznych.

Rebranding logotypu spółki OEG - zajmującej się doradztwem, badaniami rynku i poszukiwaniem partnerów handlowych na rynkach zagranicznych.Rebranding logotypu spółki OEG - zajmującej się doradztwem, badaniami rynku i poszukiwaniem partnerów handlowych na rynkach zagranicznych.